نمایشگاه بین المللی تهران مبلمان دی ماه 1400

نمایشگاه بین المللی تهران مبلمان دی ماه 1400

نمایشگاه بین المللی تهران مبلمان دی ماه 1400

نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان

نمایشگاهی متفاوت برای شرکت توسعه ماشین ، نمایشگاهی که بازدید کننده های صنعت چوب و مبلمان کشور انتظار حضور شرکتی با خدمات و محصولاتی در حوزه خطوط رنگ را از آن نداشتند.
فعالان بازدید کننده و مشارکت کننده در این نمایشگاه استقبال بالایی از تجهیزات اتاق های رنگ نمودند . این بار با شناختی که از بازار مبلمان کشور داشتیم ، در میان مشارکت کننده های این صنعت حضور پیدا کردیم و با دو محصول استراتژیک آبشار رنگ و میز سمباده که از محصول های پرکاربرد در کارگاه های کوچک و بزرگ می باشد ، حاضر شدیم.

کلمات کلیدی را وارد نمایید